Raporti i testimit të kutisë së paletave plastike

 Testimi i kompresimit

0_1 0_2 0_3 0_4 0_5 0_6 0_7 0_8 0_90_20_30_40_50_60_70_70_80_9


Koha e postimit: Korrik-05-2022